BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

3.5. BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’

Om voor een gebouw (+ kavel) een BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ te kunnen verkrijgen moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 1. De BREEAM-NL-score moet ≥ 85% zijn.
 2. De verplichte credits moeten zijn behaald.
 3. Er moet een casestudy worden opgeleverd volgens onderstaande richtlijnen.

Casestudy

Een van de belangrijkste aspecten van een BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ is de voorbeeldfunctie van deze projecten voor de rest van de markt. Het is daarom van groot belang dat ontwerpteams in de bouw de beschikking kunnen hebben over een goede casestudy. Het ontwerpteam/de opdrachtgever van het gebouw dat de BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ heeft bereikt dient daarom een kant-en-klare casestudy aan te leveren. Deze informatie moet worden ingediend tezamen met het definitieve rapport van de assessor voor de opleveringsfase. 
Na goedkeuring zal DGBC de casestudy vrijelijk mogen gebruiken op haar websites en eventueel voor diverse publicaties. Indien geen casestudy wordt aangeleverd, dan zal het gebouw de BREEAM-NL-kwalificatie ‘excellent’ krijgen.

Richtlijnen voor een casestudy

Zoals vermeld is het van belang dat anderen van het outstandingproject kunnen leren. Het project heeft een voorbeeldfunctie. Als richtlijn, waarbij de feitelijke invulling aan het project wordt gelaten, kan gedacht worden aan het volgende (zie tevens credit MAN 9 voor richtlijnen):

 • Uitgebreide omschrijving van het project, inclusief kavel en omgeving
 • Ontwerpuitgangspunten, innovaties
 • Duurzaamheidsaspecten (technieken, processen en maatregelen, op PPP)
 • Bijzonderheden met betrekking tot BREEAM-NL certificeringstraject; scores
 • Kosten / baten van duurzaamheid in dit project
 • Kengetallen (per m2 BVO, fte etc.)
 • Wat kunnen anderen van dit project leren
 • Aanbevelingen voor verdere verduurzaming in de toekomst.