BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

Colofon

De DGBC is veel dank verschuldigd aan BRE Global voor hun voortdurende inzet voor internationale, relevante keurmerken, aan onze participanten die het doorontwikkelen van BREEAM-NL financieel mogelijk maken, en aan alle personen die feedback en aanbevelingen leverden. Veel daarvan is in de creditteksten verwerkt. U kunt input (blijven) leveren via helpdesk@dgbc.nl aangezien deze beoordelingsrichtlijn grotendeels via een ‘open source’-benadering totstandkomt, met behulp van kennis en expertise uit de markt. Ten tijde van de afronding van deze versie van de beoordelingsrichtlijn is een groot aantal deskundige en ervaren personen betrokken geweest. Niet in de laatste plaats het College van Deskundigen en de Adviesgroep Nieuwbouw, die continu de kwaliteit van het keurmerk door het jaar heen borgen en richting geven in het ontwikkelproces:

College van deskundigen

 • prof. dr. ir. J.W.F. Wamelink, TU Delft (voorzitter)
 • H. Copier, CBRE
 • ing. P.G.C.P. Dielissen DimensieVier
 • ir. J.M. Elias, Unica Ecopower
 • ir. J.A.J. Korbee, AgentschapNL
 • R.M.G. Verbeek, Facilicom
 • dr. ir. D.T. Welling, Redevco
 • K.G. Westhoff, Gemeente Rotterdam Ontwikkelingsbedrijf
 • ing. M. Baars, Search

Adviesgroep nieuwbouw en grootschalige renovatie

 • ir. J.M. Elias, Unica Ecopower (voorzitter)
 • ir. P.W. van Calis, ARCADIS Nederland BV
 • ing. P.G.C.P. Dielissen DimensieVier
 • E. van Eeckhoven, C2N B.V.
 • dr. ir. G.T. Luiten, TNO Bouw & Ondergrond
 • MRE J. Luykx, Lx Real Estate
 • ir. M.G. van Rhenen, OVG projectontwikkeling
 • ir. I.C. Strom, Royal HaskoningDHV B.V.
 • ir. E.M.M. Willems, Caubergh-Huygen Raadgevende Ingenieurs
 • ir. F.T.S. Zegers, E4S Consult
 • ir. I.M. Kuijpers-Van Gaalen, DGMR Bouw B.V.
 • ing. M. de Graaf, BAM Advies & Engineering

De inhoud van deze beoordelingsrichtlijn is gecontroleerd en goedgekeurd door de Adviesgroep Nieuwbouw, het College van Deskundigen en BRE Global. Verder zijn er meerdere adviesbureaus geweest die inhoudelijk hebben ondersteund bij de vertaling en de ontwikkeling. Bij het schrijven van de creditteksten zijn de volgende personen betrokken geweest:

Naam
Organisatie
Naam
Organisatie
Springer, ir. M.
Adamasgroep
Wolfs, M
Arcadis B.V.
Calis, ir. P.W. van
Arcadis B.V.
Balvers, ir. J.R. van
BBA Binnenmilieu
Coppens, G
Arcadis B.V.
Boerstra, ir. A.C
BBA Binnenmilieu
Tillaart
BD Architectuur
Woersem, I. van
HaskoningDHV B.V
Leij, MSc. H. van der
Build2Live
Katwijk, R.
INBO architecten
Hoogers, A
Builddesk
Bots, S.W.C.M.
Innax Group B.V.
Vos, ir. M.
Bureau Nieman
Wienen, M.W.C.
Innax Group B.V.
Eeckhoven, E. van
C2N B.V
Haas, prof. dr. ir. E.M.
NIBE
Maingay-Frijters, ir. E.E.S.
C2N B.V
Kuindersma, ing. P.
Nieman-Kettlitz
Elkhuizen, P.A.
COFELY GDF SUEZ
Eijdems, ir. H.H.E.W.
P2P-consult
Berg, ir. R. van den
Deerns
Wormgoor, ir. W.D.
Peutz B.V
Buurman, P.
Deerns
Treep, MSc. D.
Philips Lighting
Sommeijer, ir. M.
Deerns
Zeguers, ir. J.
Philips Lighting
Kuijpers-Van Gaalen, ir. I.M.
DGMR Bouw B.V.
Boer, ing. H.C.M. van den
Search B.V.
Loos, ir. R.R.M. van der
DGMR Bouw B.V.
Glaudemans, ing. L. G.
Search B.V.
Zonneveld, P
Duurzaamheidscoach.nl
Kooken, J.E.
Search B.V.
Zegers, ir. F.T.S.
E4S Consult
Koster, S.J.
Slimbouwen
Rienstra, J.
Ecofys Netherlands B.V
Kurvers, ing. S.R.
TU Delft
Ivanovic, A.Forta NovaElias, ir. J.M.
Unica Ecopower B.V.
Strom, ir. I.C.
HaskoningDHV B.V.
Anink, ir. D.A.F.
W/E Adviseurs

En tevens leden van de

 • Nederlandse Brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering;
 • Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG);
 • Nederlandse Licht Associatie (NLA).

Dutch Green Building Council

 • Annemarie van Doorn, Directeur
 • Maarten Dansen, Operationeel Manager
 • Edwin van Noort, Projectmanager
 • Rudy van der Helm, Projectmanager
 • Maikel de Laat, Projectmanager
 • Rianne de Jong, Ondersteuning en testprotocol

Daarnaast is de DGBC veel dank verschuldigd aan BRE Global en aan alle personen en participanten die via de klankbordgroepen, pilots en op andere wijze feedback en aanbevelingen hebben geleverd. Veel daarvan is in de credits van deze versie verwerkt.

Indien u zelf ook nadere input wenst te leveren is dat mogelijk, aangezien de beoordelingsrichtlijn grotendeels via een ‘open source’-benadering tot stand komt waarbij hulp, kennis en expertise uit de markt zeer waardevol is. Input kunt u leveren via helpdesk@dgbc.nl.