BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

3.1. Drempelwaarden per kwalificatie

De behaalde eindscore wordt volgens de onderstaande tabel omgezet in een BREEAM-NL-kwalificatie:
 

BREEAM-NL kwalificatie Sterren Score
Pass 1 ster > 30%
Good 2 sterren > 45%
Very good 3 sterren > 55%
Excellent 4 sterren > 70%
Outstanding* 5 sterren  > 85%

Tabel 4

*Voor de kwalificatie ‘outstanding’ zijn aanvullende eisen verplicht; dit wordt verderop toegelicht.

De uiteindelijk behaalde score wordt vermeld op het certificaat.