BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

WAT 7 Voertuigwasservice

Het verbruik van drinkwater door wasstraten voor voertuigen minimaliseren. 

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Industriefunctie, Logiesfunctie, Winkelfunctie