BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

ENE 5 Toepassing hernieuwbare energie

De toepassing van hernieuwbare energie in de directe omgeving stimuleren. 

Maximaal punten 3
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie