BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

HEA 15 Toegankelijkheid

Stimuleren dat woningen en woongebouwen goed bruikbaar zijn voor zo veel mogelijk doelgroepen. Dit draagt tevens bij aan het levensloopbestendig maken van de woning en speelt in op de trends van vergrijzing.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Woonfunctie