BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

HEA 11 Temperatuurregeling

Het voorzien in voldoende mogelijkheid voor temperatuurregeling (warmte en koeling) binnen verblijfsruimten door de individuele gebouwgebruikers zelf. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Nee
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar)