BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

HEA 3 Tegengaan lichthinder

Het tegengaan van hinder binnen verblijfsruimten als gevolg van reflectie of verblinding door invallend licht door de toepassing van lichtwering. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Nee
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar)