BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

ENE 2b Subbemetering energiegebruiken (woningen)

Het toepassen van een monitoringsysteem voor energiegebruik zodat in de gebruiksfase energiegebruik geregistreerd, bewaakt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Maximaal punten 2
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Woonfunctie