BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

ENE 6 Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms

Het stimuleren van energiebesparing en CO2-reductie door de toepassing en het ontwerp van laad-/losperrons en/of expeditieruimten met een minimaal verlies aan warmte of koude. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie