BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

MAN 3 Milieu-impact bouwplaats

Het stimuleren van vanuit milieu-oogpunt verantwoord bouwplaatsbeheer in termen van milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik en beperking van vervuiling.

Maximaal punten 4
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie