BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

WAT 3 Lekdetectie hoofdwateraansluiting

Het beperken van de gevolgen van grote waterlekkages die anders onopgemerkt blijven. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie