BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

WAT 6 Irrigatiesystemen

Het gebruik van drinkwater voor de groenvoorziening verminderen. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie