BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

MAN 4 Gebruikershandleiding

Het stimuleren van het beschikbaar stellen van een gebouwhandleiding voor de niet-technisch onderlegde gebruiker van het gebouw om deze in staat te stellen het gebouw te begrijpen en er efficiënt mee om te gaan. 

Maximaal punten 1
Verplicht Ja
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Industriefunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie