BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

ENE 7b Energiezuinige koel- en vriesopslag – winkel en logies

Het stimuleren van energiebesparing en CO2-reductie door de toepassing van energiezuinige opslagvoorzieningen waarin producten gekoeld en ingevroren worden bewaard. 

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Ja
Exemplary performance Nee
Functie Logiesfunctie, Winkelfunctie