BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

LE 9 Efficiënt grondgebruik

Het bevorderen van efficiënt grondgebruik door het beperken van het bebouwd oppervlak binnen de ontwikkeling.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Woonfunctie