BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

HEA 1 Daglichttoetreding

Het voorzien in voldoende daglichttoetreding binnen verblijfsgebieden en verblijfsruimten ten behoeve van voldoende visuele prestatie en welbevinden. 

Maximaal punten 1
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Nee
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja
Functie Bijeenkomstfunctie, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar), Winkelfunctie, Woonfunctie