BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

TRA 3b Alternatief vervoer (woningen)

Het stimuleren van gebouwgebruikers om door middel van alternatief vervoer, anders dan de eigen auto, naar en van het gebouw te reizen.

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja
Functie Woonfunctie