BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

TRA 1a Aanbod van openbaar vervoer (kantoor, onderwijs en industrie)

Het erkennen en stimuleren van ontwikkelingen in de nabijheid van een goed ov-net, waardoor transportgerelateerde emissies en files worden gereduceerd. 

Maximaal punten 2
Verplicht Nee
Verplicht vanaf
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Industriefunctie, Kantoorfunctie, Onderwijsfunctie (basis en middelbaar)