BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een verantwoord en circulair gebruik van fysieke materialen in het gebouw, om de waarde en duurzame prestaties in het gebruik en aan het einde van de levenscyclus te verhogen. De punten voor deze categorie worden behaald door de gebouweigenaar of gebouwbeheerder te stimuleren om duurzaamheid in de inkoop van bouwproducten (voor onderhoud), consumptiegoederen en apparatuur mee te wegen. Daarnaast faciliteert het

een meer circulair gebruik van reststromen gedurende het gebruik van de asset door data op te bouwen, doelen te formuleren en de betrokkenheid van gebouwgebruikers te belonen. Hierdoor wordt het herbestemmen van afval- stromen voor ander gebruik gemaximaliseerd, waar mogelijk.

Context

De gebruiksfase draagt significant bij aan het gebruik van materialen gedurende de levenscyclus van vastgoed. Deze fase vormt daardoor een bron van afval aan het eind van de nuttige levensfase. Veel belangrijke materialen zijn niet hernieuwbaar en worden schaarser, kostbaarder en risicovoller om te winnen. Daarnaast leidt de extractie en productie van in de keten van voornamelijk ruwe materialen, vaak tot sociale en ecologische degradatie. Daarom is het essentieel dat de vastgoedsector er alles aan doet om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen. Dit kan door bestaande gebouwen zo lang mogelijk te gebruiken, de waarde van materialen te behouden of te verhogen, het hergebruik of recycling van materialen in bestaande gebouwen te faciliteren, gebruikers in staat te stellen het hergebruik of recycling van afval te maximaliseren, het algehele materialengebruik te minimaliseren, te kiezen voor hergebruikte of gerecyclede materialen in plaats van primaire materialen en door materialen te gebruiken die minder schade toebrengen aan de maatschappij en het milieu.